เครื่องหมายราชการ

เครื่องหมายราชการ

ร้านสูท พพร จำหน่ายเครื่องหมายราชการ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้ ทางเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นร้านจำหน่ายเครื่องหมายโดยเฉพาะ แต่มีขายไว้เป็นตัวเลือกเสริมสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางไปซื้อเองหรือแยกซื้อสอนค้าหลายเจ้า
ดังนั้น เครื่องหมายที่นำมาจำหน่ายเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายพลเรือน ที่ไม่ใช่เครื่องหมายที่หน่วยงานบางหน่วยงานมีขายเฉพาะสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมเท่านั้น
ซื้อเครื่องหมายราชการ(แบบครบชุด)
เครื่องหมายราชการหญิง(ครบชุด)
เครื่องหมายราชการหญิง1ชุด มี6ชิ้น
ประกอบด้วย บ่า,เข็มคอกระทรวง,แพรแถบ
กระดุมสามเม็ด,เนคไท้,ปลอกแขนทุกข์,
เครื่องหมายราชการชาย(ครบชุด)
เครื่องหมายราชการชาย1ชุด มี5ชิ้น
ประกอบด้วย บ่า,เข็มคอกระทรวง,แพรแถบ
กระดุมสามเม็ด,ปลอกแขนทุกข์
 
ซื้อเครื่องหมายราชการ(แบบแยกชิ้น)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สอบถามหรือสั่งซื้อ